15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


 
Pritužbe

Pritužba je izraz nezadovoljstva upućen Erste Asset Managementu od strane ulagatelja ili opunomoćenika ulagatelja koja se odnosi na pružanje usluge upravljanja investicijskim fondom, upravljanja privatnim portfeljem i izvršenja obveza prema zaprimljenim zahtjevima za izdavanje, otkup i zamjenu udjela.

Pritužbe se mogu podnijeti usmeno u poslovnici Erste banke, prostorijama Erste Asset Managementa, telefonski ili podnijeti putem pošte na adresu Društva ili e-mail adresu: erste-am@erste-am.hr.

Uz navedene načine, pritužbe i reklamacije mogu se podnijeti putem Kontakt centra Erste banke, na besplatni broj telefona 0800 7890.

Pritužba bi trebala sadržavati:
  • ime i prezime, OIB i adresu podnositelja koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, OIB, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa.

Društvo je dužno istražiti sve relevantne dokaze i informacije vezane uz pritužbu te komunicirati s podnositeljem pritužbe na jednostavan i razumljiv način, odgovoriti na pritužbe bez nepotrebnog odgađanja i unutar roka od 48 sati (neradni dani isključeni). Iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar navedenog roka, Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će biti odgovoreno za pritužbu podnositelja.Vaš Erste Asset Management