15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


 
Erste MONEY

DOBITNIK NAGRADE
Vrsta fonda: novčani  fond
Početak rada fonda: 03.06.2003.
Valuta fonda: HRK
Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
 
Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je očuvati vrijednost udjela uz ostvarivanje odgovarajućeg prinosa  te unovčenja uloga u kratkom vremenskom razdoblju. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri novčanom tržištu u Republici Hrvatskoj.
Fond je namijenjen investitorima koji žele dnevno upravljati viškom sredstava (Cash management) te pri tome, uz minimalni rizik, ostvariti prinose na uložena sredstva.
 
Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od tri dana
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: ne naplaćuje se
Naknada za upravljanje: 0,60% od neto imovine fonda godišnje
- naknada trenutno iznosi 0,50% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2018. do 31.01.2018.godine
Naknada depozitnoj banci:  0,08% od neto imovine fonda godišnje
- naknada trenutno iznosi 0,065% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2018. do opoziva
 
Grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja:

* vrijednosti udjela su dostupne od 03.06.2003.