11.12.2017..   |  Erste Money  152.1564 Kn     |  Erste Euro - Money  116.2172 Eur     |  Erste Adriatic Bond  121.3834 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.6496 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.1031 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  100.1822 Eur  


 
Erste ADRIATIC SHORT TERM BOND

Erste ADRIATIC SHORT TERM BOND (30.11.2017.)

Naziv fonda: Erste ADRIATIC SHORT TERM BOND
Vrsta fonda: obveznički fond
Početak rada fonda: 09.01.2017.
Valuta fonda: EUR
Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

Investicijski cilj Fonda:
Osnovni cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno Prospektu, uz ograničavanje modificiranog vremena trajanja Fonda odnosno modificirane duracije na 3. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na jednogodišnji eurski trezorski zapis Republike Hrvatske. Fond je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama s investicijskim horizontom duljim od tri mjeseca, koje su spremne prihvatiti nisku do umjerenu razinu rizika s ciljem očuvanja vrijednosti uloga i ostvarenja povrata na uložena sredstva.

Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od 6 mjeseci
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 
- za ulaganja do 30 dana izlazna naknada naplaćuje se 1%, 
- za ulaganja dulja od 30 dana se ne naplaćuje, 
Naknada za upravljanje: 0,5% godišnje od neto imovine fonda, obračunata  na dnevnoj bazi
                                           
Naknada depozitnoj banci: 0,08% godišnje od neto imovine fonda, obračunata  na dnevnoj bazi
 
 

Grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja:


* vrijednosti udjela su dostupne od 09.01.2017.