20.3.2018..   |  Erste Money  152.1039 Kn     |  Erste Euro - Money  116.0031 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.2418 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.3169 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5682 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3706 Eur  


Oporezivanje prinosa iz ulaganja u investicijske fondove

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) te Uredbi Vlade RH o izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 16. prosinca 2015. godine u oporezive kapitalne dobitke od 01.01.2016. godine uključuju se ostvareni kapitalni dobici iz ulaganja u investicijske fondove odnosno ostvareni prinos na vrijednost udjela.

Porez na dohodak od kapitala (prinos) obračunava se po stopi od 12%, uvećano za prirez lokalnih jedinica samouprave. 

Ostvareni prinosi od udjela u investicijskim fondovima koji su izdani do 31.12.2015. godine ne podliježu oporezivanju neovisno o trenutku otkupa udjela.

Ulaganja u investicijske fondove nastala nakon 01.01.2016. godine podliježu poreznoj obvezi ukoliko se realizira dobitak (otkup udjela uz ostvareni prinos) u roku kraćem od dvije godine. Ukoliko ulaganje traje duže od dvije godine, realizirani dobitak je neoporeziv. Prilikom zamjene udjela u investicijskim fondovima pod upravljanjem društva Erste Asset Management ne obračunava se porez.

Svim klijentima bit će poslan pregled svih realiziranih transakcija tokom godine s ukupno ostvarenim kapitalnim dobicima i kapitalnim gubicima na zadnji dan poreznog razdoblja temeljem kojeg klijent sastavlja izvješće Poreznoj upravi te ispunjava svoje porezne obveze.

Dodatna pojašnjenja možete pronaći na stranicama Porezne uprave i Brošuri koju smo vam pripremili.