15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Erste Invest d.o.o. izabran za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Erste-invest d.o.o., koji posluje u sastavu Erste Bank grupe, izabran je, nakon provedenog javnog natječaja za Društvo koje će upravljati Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Navedeni Fond utemeljen je sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN163/03 i NN82/04) donesenom u Hrvatskom saboru. Procjenjuje se kako bi imovina tog Fonda trebala iznositi više od 3,5 milijarde kuna.

Ponuda Erste-investa, nakon provedenog natječaja, ocijenjena je najprihvatljivijom od strane Upravnog odbora Fonda, a Erste-invest ispunio je  sve uvjete i kriterije iz Natječaja i Zakona o Fondu. Optimalna upravljačka naknada omogućit će kvalitetno upravljanje imovinom Fonda, ali i pozitivni financijski rezultat Društva za upravljanje Fondom, što je dodatni element za uspjeh cjelokupnog projekta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, istaknuli su iz Uprave Erste-investa.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji po svojoj je naravi otvoreni investicijski fond, a Zakonom o Fondu određeni su članovi Fonda. Prema prihvaćenoj ponudi Erste-investa, depozitna banka - skrbnik Fonda bit će HVB Splitska banka d.d., dok je za revizorsku kuću odabrana tvrtka Deloitte & Touche. Erste-invest d.o.o. sa svojim klijentima,  fizičkim i pravnim osobama, posluje preko svog sjedišta u Zagrebu, ali i putem široko razgranate poslovne mreže Erste & Steiermärkische banke diljem Hrvatske, što je također jedna od dodatnih prednosti Erste-investa. Upravljanjem ovim Fondom, Erste-invest potvrđuje svoju poziciju jednog od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima.

Tržište otvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj je u prvih jedanaest mjeseci ove godine naraslo za otprilike 52%, dok je Erste-invest zabilježio porast imovine pod upravljanjem za 630%. Tako je imovina pod upravljanjem Erste-investa s 52,21 milijuna kuna koliko je iznosila na kraju 2003. godine, porasla na 381,59 milijuna kuna, koliko je iznosila na kraju studenog 2004.

Erste-invest d.o.o. trenutno upravlja otvorenim investicijskim fondovima Erste MONEY, Erste BOND i Erste INTERNATIONAL. Erste MONEY  novčani je fond koji ulaže u visoko sigurne kratkoročne financijske instrumente. Erste BOND obveznički je fond koji više od 60% svoje imovine ulaže u državne obveznice, dok je Erste INTERNATIONAL mješoviti fond umjerenog rizika, koji podjednako ulaže u inozemne dionice i obveznice.

O Erste-invest d.o.o.
Erste-invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima osnovan je 1998. godine i jedno je od najstarijih društava za upravljanje fondovima u Republici Hrvatskoj. Temeljni kapital društva iznosi 5 milijuna kuna, a većinski vlasnici tvrtke je Erste Sparinvest KAG iz Austrije.

O Erste Sparinvest KAG
Erste Sparinvest najstarije je društvo za upravljanje fondovima u Austriji i najveće društvo za upravljanje fondovima individualnih investitora sa tržišnim udjelom od oko 20% u Austriji. U većinskom je vlasništvu Erste Bank AG iz Beča.  Erste Sparinvest pod upravljanjem ima imovinu vrijednu više od 20,9 milijardi EUR-a raspoređenih u 356 različitih investicijskih fondova. Osim u Austriji, fondovi Erste Sparinvesta prodaju se i u Njemačkoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Udio investicijskih fondova Erste na ukupnom tržištu investicijskih fondova u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj iznosi gotovo 30%.