15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


 
Erste ADRIATIC EQUITY

Erste ADRIATIC EQUITY  (31.01.2018.)

Naziv fonda: Erste ADRIATIC EQUITY
Vrsta fonda: dionički fond
Početak rada fonda: 11.10.2005.
Valuta fonda: EUR
Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

 

Investicijski cilj Fonda:
Cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu, kreiranjem portfelja koji će uz ulaganje većeg dijela imovine u Hrvatsku, investirati i u zemlje regije, srednje i istočne Europe, te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju.
Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice i druge rizične instrumente.

 

Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od dvije godine
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: za ulaganja duža od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.
- za ulaganja kraća od 6 mjeseci naknada je 2%,
- za ulaganja od 6 mjeseci i više, a kraća od 1 godine naknada je 1%,
- za ulaganja od godinu dana i više izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje: 2,00% od neto imovine fonda godišnje
Naknada depozitnoj banci: 0,18% od neto imovine fonda godišnje

Grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja:

* vrijednosti udjela su dostupne od 11.10.2005.