18.1.2018..   |  Erste Money  152.1147 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9874 Eur     |  Erste Adriatic Bond  122.9141 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.4658 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.6073 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3263 Eur  


Što su investicijski fondovi

Investicijski fondovi su financijske institucije koje prikupljaju sredstva velikog broja ulagača i usmjeravaju ih u različite financijske instrumente. Koji će to financijski instrumenti biti (dionice, obveznice, zapisi, depoziti i sl.)  i u kojem omjeru, ovisi o vrsti fonda i njegovoj strukturi ulaganja.
Ulaganjem u  investicijski fond klijent kupuje udjele fonda i postaje vlasnik dijela svih financijskih instrumenata u koje je imovina uložena.
Društvo za upravljanje fondovima upravlja imovinom fonda vodeći se prema načelima sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika.