18.1.2018..   |  Erste Money  152.1147 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9874 Eur     |  Erste Adriatic Bond  122.9141 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.4658 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.6073 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3263 Eur  


 
Vrste fondova

Obzirom na strukturu ulaganja investicijske fondove dijelimo na 4 osnovne vrste:
  • novčani fondovi - pretežno (ili isključivo) ulažu u trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite u omjeru ne manjem od 75% neto imovine fonda; izrazito konzervativna politika ulaganja
  • obveznički fondovi - izloženi obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda; konzervativna politika ulaganja
  • mješoviti fondovi - ulažu u raznovrsne klase imovine ovisno o strategiji ulaganja fonda, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda; umjerena politika ulaganja
  • dionički fondovi - ulažu u dionice raznih kompanija u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda; izrazito aktivna politika ulaganja
Uspješno investiranje započinje planom i definiranjem vlastitih kratkoročnih ili dugoročnih financijskih ciljeva, na temelju kojih ćete odabrati fond koji će najbolje odgovarati vašim potrebama. Nakon postavljenih ciljeva odredite svoje horizonte ulaganja. Za svaki rast vašeg kapitala potrebno je vrijeme, tako je i svaki fond određen investicijskim horizontom – optimalnim vremenom ulaganja. Duži investicijski horizont nudi priliku za većim prinosom.