18.1.2018..   |  Erste Money  152.1147 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9874 Eur     |  Erste Adriatic Bond  122.9141 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.4658 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.6073 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3263 Eur  


 
Prednosti ulaganja u Erste investicijske fondove

Profesionalno upravljanje fondovima uz uvažavanje osnovnih načela profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Ulažući u investicijske fondove, svoja sredstva povjeravate iskusnim stručnjacima koji za Vas ulažu na tržištu novca i kapitala.

Diverzifikacija ulaganja kroz kupnju udjela u fondu koji ulaže u veliki broj raznovrsnih vrijednosnih papira, različitih kompanija, industrijskih sektora i tržišta.

Pristupačnost - za investiranje nisu potrebni veliki novčani iznosi, a uplaćivati se može višekratno i prema mogućnostima (investicijski plan).

Likvidnost - uvijek raspoloživa sredstva, kroz garantiranu likvidnost fondova, odnosno mogućnost raspolaganja udjelima u svako doba.

Manji troškovi u odnosu na samostalno ulaganje u dionice i obveznice.

Jednostavna kupnja i prodaja udjela (izdavanje i otkup udjela) u svim poslovnicama Erste banke, putem usluga Erste Netbanking i ErsteFon ili za pravne osobe putem internet stranice www.erste-am.hr.

Poslovanje Erste investicijskim fondovima regulirano je Zakonom o investicijskim fondovima, a ispravno provođenje zakona nadzire HANFA, depozitna banka i nezavisni revizori.

Vrijednost udjela u pojedinom fondu svakodnevno možete pratiti u dnevnim novinama ili na internet stranici www.erste-am.hr