15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Erste International promijenio ime u Erste BALANCED

Obavještavamo cijenjene ulagače da je prema rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od 1. travnja na snazi promjena Prospekta i Statuta otvorenih investicijskih fondova Erste BOND, Erste BALANCED (dosadašnji Erste INTERNATIONAL) i Erste ADRIATIC EQUITY.

Osnovna promjena sastoji se u UKIDANJU ulaznih naknada i UVOĐENJU IZLAZNIH naknada (provizija).

Iznosi izlaznih naknada po fondovima od 1. 4. 2006. iznose:

Erste Money – nema
 
Erste Bond
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od jedne godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Erste Balanced (bivši International)

  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 1,0%
  • na ulaganja kraća od dvije godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje
 
Erste Adriatic Equity
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 1,0%
  • na ulaganja kraća od dvije godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Važna napomena: Klijenti koji su ušli u fond sa plaćanjem ulazne naknade NEĆE plaćati izlaznu naknadu!!!

Primjer:
 
Fond: Erste Adriatic Equity

08.04.2006.   uplata 50,000 Kn
25.04.2006.   uplata 30,000 Kn
15.04.2007.   prodaja 70,000 Kn

Za 50,000 Kn naplaćuje se naknada 0,5%, a za 20,000 Kn naplaćuje se naknada 1%.

Razlog promjene imena fonda Erste International u Erste BALANCED je stoga što će ovaj mješoviti koji podjednako ulaže u dionice i obveznice od sada  biti pretežno usmjeren na ulaganja na domaćem tržištu kapitala.