15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Imovina investicijskog fonda Erste Adriatic Equity premašila milijardu kuna

Neto imovina dioničkog investicijskog fonda Erste Adriatic Equity, koji pretežno ulaže u dionice hrvatskih izdavatelja, premašila je milijardu kuna te je 11. travnja 2007. iznosila 1.007,150.454,83 kuna. Od početka rada u listopadu 2005. godine, navedeni je fond pod upravljanjem Erste-investa ostvario prinos od 73,93%.

Erste Adriatic Equity namijenjen je aktivnim ulagačima koji kroz ulaganje u dionice očekuju visoke prinose, a spremni su ulagati na duži vremenski rok. Erste-invest, upravlja s ukupno četiri otvorena investicijska fonda, a uz dionički fond Erste Adriatic Equity to su još i novčani fond Erste MONEY, obveznički fond Erste BOND i mješoviti fond Erste BALANCED.

Ukupna imovina pod upravljanjem Erste-investa je 11. travnja iznosila više od 5,65 milijardi kuna, što predstavlja porast od čak 26,58 posto u odnosu na početak godine.

Ulaganje u otvorene investicijske fondove kojima upravlja Erste-invest moguće je obaviti bez naplate ulaznih naknada. Osim toga, kod ulaganja u novčani fond Erste MONEY ne naplaćuje se niti izlazna naknada. Ista se ne naplaćuje ni kod ulaganja u fond Erste BOND i Erste BALANCED, ukoliko je riječ o investiciji na rok dulji od jedne godine, a u slučaju fonda Erste ADRIATIC EQUITY izlazna se naknada ne naplaćuje kod ulaganja na rok dulji od dvije godine.
Pri uplati i isplati udjela u Erste investicijskim fondovima svim ulagačima koji raspolažu deviznim sredstvima (u EUR) društvo i Banka odobravaju primjenu važećeg srednjeg tečaja HNB-a na dan uplate, odnosno isplate za fondove Erste BOND, Erste BALANCED i Erste ADRIATIC EQUITY, što je izuzetno povoljno za ulagače jer nema umanjenja vrijednosti sredstava radi tečajnih razlika