15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Erste otvoreni investicijski fondovi porasli više od milijarde kuna

Ukupna neto imovina četiri otvorena investicijska fonda kojima upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste - invest od početka ove godine uvećana je za više od  milijardu kuna (71,28%) te je prema posljednjim podacima za 23.05.2007. iznosi 2.518.301.688,59 kuna. Uz četiri otvorena Erste - invest upravlja i zatvorenim Fondom hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji pa je ukupna imovina kojom upravlja Erste-invest na isti dan iznosila više od 6,17 milijardi kuna, odnosno 39,83 posto više nego početkom godine.

Pritom je najveću imovinu na dan 23.5.2007. imao dionički fond Erste ADRIATIC EQUITY i to 1,3 milijarde kuna, slijedio je novčani fond Erste MONEY s imovinom nešto više od 548,6 milijuna kuna, mješoviti Erste BALANCED s imovinom s 503,3 milijuna kuna te obveznički Erste BOND s 134,3 milijuna kuna neto imovine. Najveći porast od početka godine imao je Erste ADRIATIC EQUITY od čak 890,7 milijuna kuna.

Prema ostvarenim prinosima posebno se ističe Erste BALANCED, mješoviti fond koji je u proteklih godinu dana ostvario prinos od čak 49,22%. To je fond prvenstveno namijenjen klijentima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na dulji rok, te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u obveznice i dionička društva u Hrvatskoj i regiji. Klijenti prepoznaju fond Erste BALANCED kao izvrstan način i štednje i ulaganja što je iskazano ukupnim povećanjem imovine fonda za preko 180% od početka 2007. godine.

Za ulaganja u otvorene investicijske fondove Erste investa ne naplaćuje se ulazna naknada, a osim toga, kod ulaganja u novčani fond Erste MONEY ne naplaćuje se niti izlazna naknada. Izlazna se naknada ne naplaćuje niti kod ulaganja u fond Erste BOND i Erste BALANCED ako je  riječ o investiciji na rok dulji od jedne godine, a u slučaju fonda Erste ADRIATIC EQUITY izlazna se naknada ne naplaćuje za ulaganja dulja od dvije godine.

Pri uplati i isplati vlasničkih udjela iz fondova Erste BOND, Erste BALANCED i Erste ADRIATIC EQUITY za ulagače koji raspolažu deviznim sredstvima u eurima, Društvo odobrava primjenu srednjeg tečaja HNB-a na dan uplate, odnosno isplate, što je izuzetno povoljno za ulagače jer ne dolazi do umanjenja vrijednosti novca zbog tečajnih razlika.

Svim ulagačima, prije ulaganja u investicijske fondove savjetujemo da zatraže Prospekt i Statut fonda u koji žele uložiti novac  te da se raspitaju o rizicima i preporučenom vremenu ulaganja, pogotovo ukoliko žele ostvariti više prinose.