15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Upute za isplatu dividende / prodaju udjela iz Fonda HB

Upute za podnošenje naloga za isplatu dividende i Upute za podnošenje Zahtjeva za prodaju udjela iz Fonda HB postavljene su na web stranicama Erste-investa.  Letak s Uputama nalazit će se od početka idućeg tjedna u poslovnoj mreži Erste Banke i FINA-e.

Isplata dividende provodi se isključivo u poslovnicama FINA-e.

U nastavku ovog teksta možete pročitati  kompletne upute:


Vaš Erste-invest d.o.o.

Upute za isplatu dividende / prodaju udjela