15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Počele prve isplate za Fond HB

Od ponedjeljka 16. lipnja počele su prve isplate za Fond HB – i to za one članove Fonda HB koji su zahtjeve za prodaju predali prvi dan – 14.04.2008.

Isplate se vrše na račune građana u svim bankama – zavisno od toga koji račun su naveli u zahtjevu - ili na šalterima FINA-e za one koji su odabrali gotovinsku isplatu u FINA-i. Rok za isplatu je 3 radna dana, što znači da će ti članovi (ukoliko je njihov zahtjev valjan) novac dobiti do 18.06.2008.

Kako imamo puno zahtjeva za ispravak računa, molimo Članove Fonda da obrate pažnju na sljedeće

Ukoliko član Fonda HB, odnosno njegov zakonski zastupnik, punomoćnik ili skrbnik uoči naknadno da je prilikom podnošenja Zahtjeva upisan pogrešan račun člana Fonda HB, isti se može ispraviti isključivo u poslovnici Banke/FINA-e gdje je Zahtjev i predan i to potpisivanjem odgovarajuće Izjave o ispravku Zahtjeva za prodaju udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, najkasnije u roku od pedesetdevet (59) dana od dana predaje Zahtjeva, odnosno podnošenja Zahtjeva putem usluga Erste NetBankinga neovisno o tome je li pedesetdeveti (59) dan roka radni ili neradni dan ili blagdan.

Zahtjev podnesen putem usluge Erste NetBankinga može se ispraviti u bilo kojoj poslovnici Banke u gore navedenom roku.

Zahtjev će biti ispravljen na način da Podnositelj zahtjeva potpiše Izjavu o ispravku Zahtjeva za prodaju udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (dalje: Izjava o ispravku Zahtjeva).

Prilikom podnošenja Izjave o ispravku Zahtjeva, njegov podnositelj mora dostaviti na uvid svu dokumentaciju kao i za podnošenje Zahtjeva.

Podatak o broju Udjela pojedinog člana Fonda HB je sadržan u Registru udjela Fonda HB. Društvo, Banka i FINA ne snose nikakvu odgovornost za točnost broja Udjela člana Fonda HB, obzirom su isti određeni prema podacima iz Jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koje je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavilo Društvu, a koje je Društvo izračunalo sukladno Kriterijima za dodjelu Udjela u Fondu HB koje je donio Upravni odbor Fonda HB i potvrdila Vlada RH. Broj Udjela naveden u Potvrdi o vlasništvu Udjela nije relevantan za podnošenje Zahtjeva i prodaju Udjela, već je bitan broj Udjela koji član Fonda HB ima u Registru udjela Fonda HB.