15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


 
Erste EURO-MONEY

Erste EURO-MONEY (31.01.2018.)

Naziv fonda: Erste EURO-MONEY
Vrsta fonda: novčani fond
Početak rada fonda: 22.09.2009.
Valuta fonda: EUR
Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

Investicijski cilj Fonda:
Osnovni cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela izraženog u eurima ulaganjem imovine fonda pretežno u portfelj kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi, depoziti...).

Strategija ulaganja Fonda i odabir instrumenata sugerira kratkoročno ulaganje bez unaprijed određenog razdoblja, odnosno Fond je namijenjen ulagateljima koji žele svoja sredstva vezati uz euro i uložiti na razdoblje do godinu dana, pritom sudjelujući na tržištu novca i kapitala.

Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od mjesec dana
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 
 - za ulaganja do 15 dana iznosi 2%
 - za ulaganja od 16 do 30 dana iznosi 1%  (na iznos koji se povlači iz fonda), a
 - za ulaganja dulja od 30 dana se ne naplaćuje

Naknada za upravljanje: 0,5% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi
-naknada trenutno iznosi:  0,25% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2018. do 31.01.2018.godine

Naknada depozitnoj banci: 0,08% godišnje od neto imovine fonda, obračunata na dnevnoj bazi
-naknada trenutno iznosi:  0,05% neto imovine Fonda godišnje – vrijedi od 01.01.2018. do opoziva 

Grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja:

* vrijednosti udjela su dostupne od 22.09.2009.