15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Fond Erste Conservative promijenio naziv u Erste EURO-MONEY

S danom 1. 10. 2009. promijenjen je naziv fonda Erste Conservative u Erste EURO-MONEY.  

Prema kategorizaciji fondova, Erste EURO-MONEY je novčani fond, denominiran u Eurima.

Sukladno izmijenjenom Prospektu, sredstva će se ulagati pretežito u instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire, denominirane u Eurima, od izdavatelja registriranih u RH.

Ujedno, promijenjene su i naknade te će one iznositi:

upravljačka naknada 
  • 1% godišnje od neto imovine fonda , obračunata  na dnevnoj bazi

naknada depozitnoj banci
  • 0,14% godišnje od neto imovine fonda , obračunata  na dnevnoj bazi
izlazna naknada 
  • za ulaganja do 15 dana iznosi 2%
  • za ulaganja od 16 do 30 dana iznosi 1%  (na iznos koji se povlači iz fonda), a
  • za ulaganja dulja od 30 dana izlazna naknada se ne naplaćuje
Osnovni cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela izraženog u Eurima ulaganjem imovine fonda pretežno u portfelj kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi, depoziti...).

Strategija ulaganja Fonda i odabir instrumenata sugerira kratkoročno ulaganje bez unaprijed određenog razdoblja, odnosno Fond je namijenjen ulagateljima koji žele svoja sredstva vezati uz Euro i uložiti na razdoblje do godinu dana, pritom sudjelujući na tržištu novca i kapitala.

Prospekt i Statut fonda  (pdf)

Fond je namijenjen klijentima koji žele:
  • valutnu zaštitu ulaganja (struktura portfelja u EUR)
  • konkurentan prinos i visoku likvidnost - Isplata u praksi već slijedeći radni dan
  • posluju u kunama, a plaćaju eurima u inozemstvo, ili su stranci (nerezidenti), pomorci, stariji konzervativniji klijenti kao i onima  koji “kalkuliraju” u eurima u dnevnom poslovanju i životu, a plaćaju u kunama

Prilikom uplate u fond Erste EURO -  MONEY u Erste Banci odobravamo konverziju prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate ili isplate.

Iskoristite priliku i postanite vlasnikom udjela u otvorenom investicijskom fondu Erste EURO – MONEY !