15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Nova mogućnost ulaganja i upravljanja sredstvima

Upravljanjem privatnim portfeljem (pdf)


UPRAVLJANJE IMOVINOM
Individualno Upravljanje imovinom
 
Tržište kapitala svakako je jedan od najprivlačnijih, ali i najzahtjevnijih segmenata modernog društva.
Možemo razlikovati dvije vrste tržišta kapitala: to su razvijena tržišta sa dugogodišnjom tradicijom, te tržišta u razvoju, kojem pripada i hrvatsko tržište, na kojem se još traje proces privatizacije i konsolidacije vlasništva.
 
Iako je većina informacija danas dostupna, nedostatak vremena i ubrzani životni ritam sputavaju nas u praćenju i analizi investicijskih informacija, dok sa druge srane bez potrebnog znanja, iskustva i svakodnevne prisutnosti na tržištu kapitala izlažemo svoju imovinu  izrazito visokom riziku.
 
Izborom vrhunskih stručnjaka Erste INV osposobljenih za profesionalno upravljanje Vašom imovinom, već ste napravili prvi korak k uspjehu. Preduvjeti naše liderske prisutnosti na tržištu kapitala su zasigurno fundamentalna analiza, praćenje suvremenih tržišnih trendova, sistematski, proaktivni i analitički pristup tržištu. Dajemo i Vama priliku da ostvarite prinos kroz našu ponudu individualnog upravljanja portfeljima.
 
Stoga našim klijentima nudimo tri različite strategije upravljanja privatnim portfeljem.
Što je investicijski portfelj?

Investicijski portfelj je skup vrijednosnih papira u vlasništvu klijenta kojim upravlja njegov Portfeljni manager u svrhu ostvarenja investicijskih ciljeva klijenta. Kroz individualan pristup svakom klijentu, Erste-invest preporučuje strategiju ulaganja specifičnu za svakog klijenta, ovisno o preferencijama prema riziku, godinama starosti, primanjima, željenom prinosu, vremenskom horizontu ulaganja te osobnim potrebama klijenta.

Cilj investicijskog portfelja jest kreiranje financijsko-upravljačke usluge koja je prilagođena individualnoj ili pravnoj osobi, njegovim potrebama, mogućnostima i željama. Svrha je osigurati kontinuirano ostvarenje povoljnijih rezultata ulaganja, uz klijentu prihvatljiv rizik.

Primjer portfeljaKome je usluga namijenjena?

Ova je usluga namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa. Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Portfolio Manageru Erste-investa, koji se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi, te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na portfelj klijenta u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.
 

Koje su prednosti usluge upravljanje portfeljem?

U potpunosti se možete pouzdati u znanje, iskustvo i informacije stručnjaka Erste-investa koji na hrvatskom i međunarodnom tržištu kapitala nastupaju kao aktivni sudionici i ovlašteni stručnjaci.
Pogodnosti koje Vam pruža usluga upravljanja portfeljem su slijedeće:
 • Individualan pristup Vašim investicijskim zahtjevima
 • U suradnji sa Portfolio Managerom, a u skladu sa Vašim mogućnostima, očekivanjima i ulagačkim okruženjem, odabire se primjerena kratkoročna i dugoročna politika ulaganja
 • U skladu sa tolerancijom prema riziku i očekivanim prinosom na uložena sredstva, formira se individualni portfelj po Vašoj mjeri  
 • Pruža Vam se mogućnost prepuštanja izbora financijskih instrumenata i investicijskih odluka profesionalnom osoblju
 • Mogućnost poduzimanja samostalnih mjera i aktivnosti od strane upravljača u slučaju izvanrednih događaja, a sve u svrhu brige o Vašoj imovini
 • Mogućnost kreiranja Vašeg osobnog wealth plana i individualne strategije ulaganja
 • Mogućnost kreiranja individualnih izvještaja sa rezultatima ulaganja Vaših sredstava i periodičnost slanja istog
 • Analiziramo rezultate i redovito Vas izvještavamo u kojoj mjeri su ostvareni postavljeni ciljevi
 • Način i dinamiku izvještavanja o stanju i rezultatima Vašeg ulaganja individualno dogovarate sa Erste-investom
 • Transparentnost poslovanja Vam omogućava da u svakom trenutku imate uvid u vlastita sredstva
 • U svakom trenutku možete zatražiti isplatu novčanih sredstava
 • Usluga upravljanja portfeljem Vam pruža mogućnost periodične isplate ili reinvestiranje dobiti
 • Stječete status institucionalnog ulagatelja što omogućava sudjelovanje u inicijalnim javnim ponudama dionica kompanija na regionalnom i globalnom nivou
 • Fleksibilna struktura portfelja 
Imovina pod upravljanjem Erste Asset Management Group (EAM) iznosi 45,28 mlrd Eura, što je rezultat ne samo odličnog rada stručnjaka Erste Asset Management-a,  već i odraz velikog povjerenja klijenata.

Erste Asset Management broji 283 zaposlenika, od čega su njih 103 investicijska profesionalca. Sama ulagačka politika EAM-a nije ograničena isključivo na domaće tržište, nego je globalno orijentirana.   
 
 
Zašto mi je potreban investicijski savjetnik?

Investicijski savjetnik, u svrhu pružanja kvalitetnih informacija klijentu, vrši detaljne analize i prikuplja globalne informacije o tržišnim aktivnostima. U procjenama i donošenju odluka, investicijski savjetnik koristi i svoje dugogodišnje iskustvo kako bi identificirao ključne događaje i iskoristio pozitivne prilike za ulaganje u svrhu ostvarenja investicijskih ciljeva svakog pojedinog klijenta.

Erste-invest Vam nudi investicijsko i individualno savjetovanje kako biste jednostavnije shvatili svoje investicijske ciljeve te ih stavili u što realniji okvir. 


Koje su osnovne strategije ulaganja ?
 
Usluga upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za fizičke i pravne osobe predstavlja diverzificirani oblik ulaganja imovine klijenta na tržišta kapitala i/ili novca kroz osobni portfelj kojim upravlja Portfolio Manager u Erste-investu.
Ulaganje u portfelj omogućuje klijentima korištenje potencijala domaćeg i stranih tržišta kapitala i/ili tržišta novca, uvažavajući investicijske ciljeve i toleranciju prema riziku svakog pojedinog klijenta.  
Definiranje prihvatljive razine rizika ulaganja, očekivanog prinosa od ulaganja, ulagačkog cilja i predviđenog razdoblja ulaganja preduvjet su za izbor adekvatne strategije ulaganja pri kreiranju svakog pojedinog portfelja.
Erste-invest nudi tri osnovne strategije te specifičnu strategiju koja bi odražavala jedinstvene potrebe svakog klijenta.
 

Strategije ulaganja:

Konzervativna strategija

Namijenjena je investitorima koji imaju izrazito nisku toleranciju prema riziku te žele stabilniji prinos sa vrlo malim oscilacijama. Portfelj konzervativne strategije gotovo je u potpunosti uložen u instrumente sa fiksnim prinosom koji nose relativno mali investicijski rizik.

Ulagački cilj konzervativne strategije:
Očuvanje vrijednosti uloženih sredstava sa tendencijom ostvarenja određenog prinosa karakterističnog za konzervativan način ulaganja.
 
Rizik konzervativne strategije:
Obzirom da se konzervativna strategija ulaganja preporuča klijentima sa niskom tolerancijom prema riziku, možemo reći da je prinos u konzervativnoj strategiji usporediv sa drugim, uvjetno rečeno, ne rizičnim ulaganjima (novčani fondovi i depoziti).
 
Strategija:
Pretežno se ulaže u instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire s ciljem što manjih oscilacija u prinosu. Imovina se može plasirati kako na domaće tako i na inozemno tržište.

Primjer portfelja

Umjerena strategija
 
Namijenjena je investitorima koji imaju manju toleranciju prema riziku te koji ne žele na duži rok podnijeti veće oscilacije prinosa. Portfelj umjerene strategije je kombinacija financijskih instrumenata sa fiksnim prinosom (npr. Obveznice) te dionica i dioničkih instrumenata. U pravilu dionice i dionički instrumenti ne prelaze 60% udjela u cjelokupnom portfelju.
 
Ulagački cilj umjerene strategije:
Povećanje vrijednosti uloženih sredstava uz umjereno izlaganje dioničkom tržištu.
 
Rizik umjerene strategije:
Umjerena strategija ulaganja preporuča se klijentima sa umjerenom sklonosti prema riziku, odnosno klijentima koji imaju određenu toleranciju na promjene vrijednosti, obzirom da će imovina u određenom omjeru biti izložena i dioničkom tržištu.
Važno je naglasiti kako iznos uloženih sredstava, kao i ostvareni prinos na uložena sredstva, može varirati kako povećanjem, tako i smanjenjem  vrijednosti .
 
Strategija:
Prihodi se ostvaruju ulaganjem u financijske instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, tržište novca), ostvarivanjem prihoda od dividendi i/ili kapitalne dobiti, odnosno porasta vrijednosti vrijednosnih papira na tržištu kapitala. 
Imovina se može plasirati kako na domaće tako i na inozemno tržište.

Primjer portfelja
Agresivna strategija
 
Namijenjena je investitorima sa dužim vremenskim horizontom ulaganja, investitorima koji imaju veću toleranciju prema riziku i mogućnost podnošenja većih oscilacija u prinosu. Portfelj agresivne strategije gotovo je u cijelosti izložen dioničkom tržištu te financijskim instrumentima povezanim sa dioničkim tržištem.
 
Ulagački cilj agresivne strategije:
Osnovna intencija je ostvariti maksimalan dugoročni rast vrijednosti uloženih sredstava prisutnošću na tržištu kapitala.  
 
Rizik agresivne strategije:
Agresivna strategija preporuča se klijentima koji su spremni na preuzimanje veće stope rizika, odnosno oscilacija prinosa,  u svrhu ostvarivanja potencijalno značajnijih prinosa na uložena sredstva imajući u vidu dugoročnost ulaganja.
 
Strategija:
Većina uloženih sredstava biti će plasirana u dionice i dioničke instrumente, kako na domaće tako i na inozemno tržište.    
 
Primjer portfelja
Specifična strategija ulaganja
 
Ukoliko ponuđene strategije nisu obuhvatile određene ulagačke ciljeve  klijenta, pružamo mogućnost kreiranja individualnog portfelja uz predlaganje izloženosti pojedinim tržištima ili segmentima tržišta, a sve u svrhu ispunjavanja specifičnih zahtjeva klijenata te u cilju postizanja dodatne diverzifikacije.
Sam proces ugovaranja specifične strategije predstavlja definiranja konkretnih tržišta ulaganja, vrste vrijednosnih papira, valuta i slično, a sve u skladu sa specifičnim zahtjevima klijenta.
 
Primjer portfeljaOdabirom prave strategije, ostvarite svoje osobne ciljeve!