15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Obavijest imateljima udjela

Erste-invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (nadalje: „Društvo“) obavještava sve imatelje udjela  sukladno članku 109. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/05) da je dana 29. studenoga 2012. godine Uprava Društva donijela odluku o pripajanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom  Erste Total East i Erste Balanced, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Equity.
 
Pripajanje navedenih fondova biti će provedeno s datumom 11. siječnja 2013. godine, sukladno rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
 
Nakon pripajanja svakom imatelju udjela  pripasti će jednaka vrijednost (umnožak broja udjela i vrijednosti udjela) kao i prije pripajanja.
 
Društvo će nakon završetka postupka pripajanja obavijestiti sve imatelje udjela o vrijednosti udjela i broju udjela u njihovom vlasništvu na prvi dan nakon izvršenja postupka pripajanja.
 
Imateljima udjela koji u razdoblju do 5 dana prije završetka postupka pripajanja žele istupiti iz otvorenih investicijskih fondova Erste Total East i Erste Balanced, Društvo neće obračunati i naplatiti izlaznu naknadu. Pravo na izlaz iz fondova bez izlazne naknade traje od 06. do 11. siječnja 2013. godine.
 
Uslijed pripajanja fondova s javnom ponudom  Erste Total East i Erste Balanced, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Equity, molimo sve korisnike trajnog naloga fondova koji se pripajaju da se zbog potrebe promjene broja računa i poziva na broj  trajnog naloga jave u poslovnicu Erste banke.  
Ukoliko je trajni nalog ugovaran preko druge banke, potrebno je javiti se toj banci. 
 
 
U Zagrebu, 03.01.2013. godine 
 
Vaš  Erste-invest d.o.o.