15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Predložene promjene prospekta erste adriatic equity

Sukladno članku 109. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/05) obavještavamo Vas da je Uprava Društva Erste-investa: 

1) dana 29.11.2012. donijela odluku o pripajanju fonda Erste Total East i fonda Erste Balanced fondu Erste Adriatic Equity
2)  dana 13.12.2012. donijela odluku o izmjeni prospekta fonda Erste Adriatic Equity.

Slijedom odluka, Društvo je uputilo zahtjev Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za odobrenjem pripajanja navedenih fondova te izmjene prospekta fonda Erste Adriatic Equity.

Odluka Uprave temelji se na činjenici da navedeni fondovi imaju sličan investicijski fokus te se pripajanje tih fondova provodi s ciljem pružanja kvalitetnije usluge klijentima kroz smanjenje transakcijskih troškova, boljeg pozicioniranja na tržištu kapitala, a sve u svrhu efikasnijeg upravljanja povjerenim sredstvima klijenata.

Bitne promjene Prospekta odnose se na:
1) odluku Uprave Društva Erste-investa o pripajanju fonda Erste Total East i fonda Erste Balanced fondu Erste Adriatic Equity,
2) smanjenje izlaznih naknada
3) promjene rizika ulaganja fonda

Izmijenjeni prospekt  će se, sukladno Zakonu, objaviti u dnevnim novinama, a imatelji udjela mogu isti preuzeti na internetskim stranicama Društva, poslovnicama Erste Banke d.d. i ostalim distributivnim kanalima.

Imateljima udjela koji u periodu do 5 dana prije završetka postupka pripajanja žele istupiti iz pripojenih fondova Erste Total East i Erste Balanced, Društvo neće obračunati i naplatiti izlaznu naknadu. Nakon završetka postupka pripajanja fondova, Društvo će svim imateljima udjela poslati Potvrde o vlasništvu udjela na prvi dan nakon izvršenja postupka pripajanja.

Imatelji udjela u fondu Erste Adriatic Equity mogu zatražiti otkup udjela bez obračuna izlazne naknade, ukoliko se ista obračunava, u razdoblju do dana uvođenja promjena. Dan uvođenja promjena smatrat će se dan kad je objavljen izmijenjeni prospekt po prethodnoj suglasnosti Agencije.


Vjerujemo kako će navedene promjene olakšati ostvarenje budućih investicijskih ciljeva fonda.


S poštovanjem,

Vaš
Erste-invest d.o.o.