11.12.2017..   |  Erste Money  152.1564 Kn     |  Erste Euro - Money  116.2172 Eur     |  Erste Adriatic Bond  121.3834 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.6496 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.1031 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  100.1822 Eur  


 
Erste ADRIATIC BOND

Erste ADRIATIC BOND  (30.11.2017.)

Naziv fonda: Erste ADRIATIC BOND
Vrsta fonda: obveznički fond
Početak rada fonda: 28.06.2013.
Valuta fonda: EUR
Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

Investicijski cilj Fonda:
Osnovni cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire.
Geografski fokus fonda je na vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanima na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske, a sukladno ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda. Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima je cilj ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem svojih sredstava na preporučeni period od barem dvije godine. Društvo preporučuje ulaganje u obveznički fond osobama koje se prema svojim osobinama smatraju konzervativnijim ulagačima, te su spremne prihvatiti umjerenu razinu rizika sa ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva.

Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od dvije godine

Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: za ulaganja duža od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.
- za ulaganja kraća od 3 mjeseca naknada je 1%, 
- za ulaganja od 3 mjeseca i više, a kraća od 1 godine naknada je 0,5%, 
Naknada za upravljanje: 1,30% od neto imovine fonda godišnje 
Naknada depozitnoj banci: 0,115% od neto imovine fonda godišnje