18.10.2017..   |  Erste Money  151.8133 Kn     |  Erste Euro - Money  116.1829 Eur     |  Erste Adriatic Bond  120.9695 Eur     |  Erste Adriatic Equity  84.1042 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.0448 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  100.0161 Eur  


Obavijest o provedbi pripajanja fonda Erste Bond fondu Erste Adriatic Bond

Poštovana / Poštovani,


Sukladno članku 268. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Zakon“)  objavljenom u NN 16/2013, obavještavamo sve imatelje udjela o završenoj provedbi pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond („Fond prenositelj“)  otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Bond („Fond preuzimatelj“), kojima upravlja Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo“).

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je suglasnost za pripajanje dana 31. siječnja 2014. te se provedba pripajanja uspješno izvršila na dan 14. ožujka 2014.

Fond Erste Bond je završetkom provedbe pripajanja prestao postojati te su sva prava imatelja udjela prenesena na fond Erste Adriatic Bond koji nastavlja dalje s poslovanjem.

Vjerujemo kako će navedene promjene olakšati ostvarenje budućih investicijskih ciljeva fonda.


U Zagrebu, 17.ožujka 2014. godine

Erste Asset Management d.o.o.