11.12.2017..   |  Erste Money  152.1564 Kn     |  Erste Euro - Money  116.2172 Eur     |  Erste Adriatic Bond  121.3834 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.6496 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.1031 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  100.1822 Eur  


Obavijest o provedbi pripajanja fonda Erste Bond fondu Erste Adriatic Bond

Poštovana / Poštovani,


Sukladno članku 268. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Zakon“)  objavljenom u NN 16/2013, obavještavamo sve imatelje udjela o završenoj provedbi pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond („Fond prenositelj“)  otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Bond („Fond preuzimatelj“), kojima upravlja Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo“).

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je suglasnost za pripajanje dana 31. siječnja 2014. te se provedba pripajanja uspješno izvršila na dan 14. ožujka 2014.

Fond Erste Bond je završetkom provedbe pripajanja prestao postojati te su sva prava imatelja udjela prenesena na fond Erste Adriatic Bond koji nastavlja dalje s poslovanjem.

Vjerujemo kako će navedene promjene olakšati ostvarenje budućih investicijskih ciljeva fonda.


U Zagrebu, 17.ožujka 2014. godine

Erste Asset Management d.o.o.