20.3.2018..   |  Erste Money  152.1039 Kn     |  Erste Euro - Money  116.0031 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.2418 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.3169 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5682 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3706 Eur  


 
Privatno upravljanje imovinom

Privatno upravljanje imovinom se odnosi na kreiranje portfelja koji se sastoji od vrijednosnih papira u vlasništvu klijenta kojim upravlja njegov Portfolio Manager u svrhu ostvarenja investicijskih ciljeva klijenta. Kroz individualan pristup svakom klijentu, Erste Asset Management preporuča strategiju ulaganja specifičnu za svakog klijenta, ovisno o preferencijama prema riziku, godinama starosti, primanjima, željenom prinosu, vremenskom horizontu ulaganja te osobnim potrebama klijenta.

Cilj privatnog upravljanja imovinom jest kreiranje financijsko-upravljačke usluge koja je prilagođena fizičkoj ili pravnoj osobi, njegovim potrebama, mogućnostima i željama. Svrha je osigurati kontinuirano ostvarenje povoljnijih rezultata ulaganja, uz klijentu prihvatljiv rizik. Kome je namijenjena usluga privatnog upravljanja imovinom?
Usluga privatnog upravljanja imovinom je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa. Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Portfolio Manageru Erste Asset Managementa, koji se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na imovinu klijenta u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.
Koje su prednosti usluge privatnog upravljanja imovinom?
U potpunosti se možete pouzdati u znanje, iskustvo i informacije stručnjaka Erste Asset Managementa koji na domaćem i globalnom tržištu kapitala nastupaju kao aktivni sudionici i ovlašteni stručnjaci.

Pogodnosti koje Vam pruža usluga privatnog upravljanja imovinom su slijedeće:
 • Individualan pristup Vašim investicijskim zahtjevima
 • U suradnji sa Portfolio Managerom, a u skladu sa Vašim mogućnostima, očekivanjima i ulagačkim okruženjem, odabire se primjerena kratkoročna i dugoročna politika ulaganja
 • U skladu s tolerancijom prema riziku i očekivanim prinosom na uložena sredstva, formira se individualni portfelj po Vašoj mjeri
 • Pruža Vam se mogućnost prepuštanja izbora financijskih instrumenata i investicijskih odluka profesionalnim stručnjacima
 • Mogućnost poduzimanja samostalnih mjera i aktivnosti od strane upravljača u slučaju izvanrednih događaja, a sve u svrhu brige o Vašoj imovini
 • Mogućnost kreiranja Vašeg osobnog wealth plana i individualne strategije ulaganja
 • Mogućnost kreiranja individualnih izvještaja s rezultatima ulaganja Vaših sredstava i periodičnost slanja istog
 • Analiziramo rezultate i redovito Vas izvještavamo u kojoj mjeri su ostvareni postavljeni ciljevi
 • Način i dinamiku izvještavanja o stanju i rezultatima Vašeg ulaganja individualno dogovarate s  Erste Asset Managementom
 • Transparentnost poslovanja Vam omogućava da u svakom trenutku imate uvid u vlastita sredstva
 • U svakom trenutku možete zatražiti isplatu novčanih sredstava
 • Usluga privatnog upravljanja imovinom Vam pruža mogućnost periodične isplate ili reinvestiranje dobiti
 • Stječete status institucionalnog ulagatelja što omogućava sudjelovanje u inicijalnim javnim ponudama dionica kompanija na regionalnom i globalnom tržištu
 • Fleksibilna struktura portfelja 
Koje su osnovne strategije ulaganja?
Usluga privatnog upravljanja imovinom za fizičke i pravne osobe predstavlja diverzificirani oblik ulaganja imovine klijenata na tržišta kapitala i/ili novca kroz osobni portfelj kojim upravlja Portfolio Manager u Erste Asset Managementu.

Kroz uslugu privatnog upravljanja imovinom, klijentima se  omogućuje korištenje potencijala domaćeg i globalnih tržišta kapitala i/ili tržišta novca, uvažavajući investicijske ciljeve i toleranciju prema riziku svakog pojedinog klijenta.

Definiranje prihvatljive razine rizika ulaganja, očekivanog prinosa od ulaganja, ulagačkog cilja i predviđenog razdoblja ulaganja preduvjeti su za izbor adekvatne strategije ulaganja pri kreiranju svakog pojedinog portfelja. Strategiju ulaganja odabire klijent ispunjavanjem „Upitnika o preferencijama ulaganja i sklonosti preuzimanja rizika“.

Erste Asset Management nudi tri osnovne strategije te specifičnu strategiju koja bi odražavala jedinstvene potrebe svakog klijenta.

 • Ultrakonzervativna strategija
 • Konzervativna strategija
 • Balansirana strategija
 • Agresivna strategija