15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Promjena prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Promjene se odnose na sljedeće točke:
 
1.   točka 5.2. Izdavanje udjela čiji ažurirani dio sada glasi:
 
„Društvo ima pravo odbiti svako sklapanje ugovora o ulaganju, odnosno ne prihvatiti uplatu novčanih sredstava za izdavanje udjela ako:
-     po svom sudu ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za otkup udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela, odnosno da bi se provođenjem predmetne transakcije nanijela šteta ostalim ulagateljima izlaganjem Fonda riziku nelikvidnosti i insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja Fonda;
-    su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni;
-    ako postoje osnove sumnje da je ulagatelj počinio, pokušao ili da bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to određuju, te ako ulagatelj nije dostavio sve podatke i dokumente sukladno propisima koji reguliraju pranje novca i financiranje terorizma.
 
2.   točka 6. Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja čiji ažurirani dio stavke b) sada glasi:
 
Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.
 
3.   točka 9. Erste asset management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima u kojoj je dodan sljedeći tekst:
 
Erste Asset Management primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act) koja će biti / jeste obvezna za sve financijske institucije u Republici Hrvatskoj nakon potpisivanja Međudržavnog sporazuma između Republike  Hrvatske
 
i Sjedinjenih Američkih Država i ratificiranja istog, a koji zahtijeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a - IRS) o poreznim obveznicima SAD-a koji drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj.
 
 
Novi prospekti u primjeni su od 31. srpnja 2014.