18.1.2018..   |  Erste Money  152.1147 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9874 Eur     |  Erste Adriatic Bond  122.9141 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.4658 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.6073 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3263 Eur  


 
YOU INVEST Balanced

YOU INVEST Balanced (29.12.2017.)

Društvo Erste Asset Management d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-451-04/14-06/64, URBROJ: 326-01-440-443-14-5 od 05. studenog 2014. godine, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom YOU INVEST Balanced.

Navedenim rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila navedenog fonda. 

Pozivamo sve zainteresirane ulagatelje da se prije ulaganja upoznaju s  Prospektom i Pravilima i ključnim inofrmacijama za ulagatelje.

Detaljnije informacije možete saznati na internetskoj stranici www.youinvest.hr.