17.11.2017..   |  Erste Money  151.8116 Kn     |  Erste Euro - Money  116.1662 Eur     |  Erste Adriatic Bond  120.7930 Eur     |  Erste Adriatic Equity  80.6476 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.0485 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  100.0250 Eur  


 
YOU INVEST Active

YOU INVEST Active (31.10.2017.)

Društvo Erste Asset Management d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-451-04/14-06/65, URBROJ: 326-01-440-443-14-5 od 05. studenog 2014. godine, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom YOU INVEST Active. 

Navedenim rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila navedenog fonda. 

Pozivamo sve zainteresirane ulagatelje da se prije ulaganja upoznaju s  Prospektom i Pravilima i ključnim inofrmacijama za ulagatelje.

Detaljnije informacije možete saznati na internetskoj stranici www.youinvest.hr.