15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


YOU INVEST – novi fondovi pod upravljanjem Erste Asset Managementa

U razdoblju od 24.11.2014. do 23.12.2014. traje početna ponuda novih fondova pod upravljanjem Erste Asset Mangementa: YOU INVEST SOLID, YOU INVEST BALANCED, YOU INVEST ACTIVE.

Svaki YOU INVEST  fond predstavlja različitu investicijsku strategiju čiji će se portfelji u najvećoj mjeri sastojati od obveznica na globalnim financijskim tržištima, dok će se manji dio imovine ulagati na globalnom dioničkom tržištu ovisno o procjeni atraktivnijih prilika za investiranje na tim tržištima.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava i ostvarivanje prinosa putem investicijske strategije koja je najbolje opisana pojmom „ Absolute return“ te se fondovi ne referiraju na neko pojedinačno tržište.

Odabirom pojedine strategije od tri ponuđene, ulagatelji odabiru maksimalne limite izloženosti dioničkom tržištu: SOLID (0-10%), BALANCED (0-30%), ACTIVE (0-50%). Portfelj fonda je izrazito globalno diversificiran, čime se osigurava visoka likvidnost i raspodjela rizika. Aktivno upravljanje omogućava brzo povlačenje iz dioničkih tržišta.

Minimalna početna vrijednost ulaganja je 20.000 kuna. Prilikom ugovorenog investicijskog plana, uplate mogu iznositi minimalno 2.000,00 kn (ugovorenim trajnim nalogom).  No ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna vrijednost ulaganja je 2.000 kuna.

Odlukom Uprave, do 23.12.2014. neće se naplaćivati ulazna naknada za YOU INVEST fondove.

Početna vrijednost udjela nakon isteka razdoblja početne ponude iznosi 100,00 EUR, a Fond će započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude, 23.12.2014.g. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 3 radna dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 30.12.2014.

Detaljnije informacije možete dobiti u svim poslovnicama Erste & Steiermärkische Bank d.d.  te u prostorijama Erste Asset Managementa na adresi Ivana Lučića 2a, Zagreb, na internetskoj stranici www.youinvest.hr ili pozivom na broj 072/372-900.

Pozivamo sve potencijalne ulagatelje da prije ulaganja i donošenja investicijske odluke pročitaju Prospekt i Pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje.


Erste Asset Management