18.1.2018..   |  Erste Money  152.1147 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9874 Eur     |  Erste Adriatic Bond  122.9141 Eur     |  Erste Adriatic Equity  79.4658 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.6073 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3263 Eur  


 
Objava o izmjeni Prospekta i Pravila

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva:
  • izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste MONEY te sada naknada Depozitaru iznosi 0,065% umjesto dosadašnjih 0,08%.
  • izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste EURO-MONEY te sada naknada Depozitaru iznosi 0,05% umjesto dosadašnjih 0,08%.
  • izmijenjena je točka 6 d) Prospekta i pravila fonda Erste Adriatic Short Term Bond te sada naknada Depozitaru iznosi 0,065% umjesto dosadašnjih 0,08%.
Navedene izmjene primjenjuju se od 1. siječnja 2018. godine.
  1. Erste Money
  2. Erste Euro-Money
  3. Erste Adriatic Short Term Bond.

Arhiva