17.11.2017..   |  Erste Money  151.8116 Kn     |  Erste Euro - Money  116.1662 Eur     |  Erste Adriatic Bond  120.7930 Eur     |  Erste Adriatic Equity  80.6476 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.0485 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  100.0250 Eur  


 
Objava o izmjeni Prospekta i Pravila

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16) usvojilo slijedeće izmjene prospekta i pravila pod upravljanjem Društva:
 •  izmijenjena je točka 2.2 i 3.1 prospekta i pravila svih UCITS fondova pod upravljanjem Društva u svrhu usklađenja s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012;
 • izmijenjena je točka 5.5 svih UCITS fondova pod upravljanjem Društva prema kojoj za unit-linked proizvode više nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika za prijenos udjela na treću osobu.
Navedene izmjene primjenjuju se od 13. srpnja 2017. godine.
 1. Erste MONEY
 2. Erste EURO-MONEY
 3. Erste Local Short Term Bond
 4. Erste Adriatic Short Term Bond
 5. Erste ADRIATIC BOND
 6. Erste ADRIATIC EQUITY
 7. YOU INVEST Solid
 8. YOU INVEST Balanced 
 9. YOU INVEST Active 
Arhiva