15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


Oporezivanje prinosa iz ulaganja u investicijske fondove

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) te Uredbi Vlade RH o izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 16.prosinca 2015.godine u oporezive kapitalne dobitke od 01.01.2016. godine uključuju se ostvareni kapitalni dobici iz ulaganja u investicijske fondove odnosno ostvareni prinos na vrijednost udjela.

Porez na dohodak od kapitala (prinos) obračunava se po stopi od 12%, uvećano za prirez lokalnih jedinica samouprave.

Ostvareni prinosi od udjela u investicijskim fondovima koji su izdani do 31.12.2015. godine ne podliježu oporezivanju neovisno o trenutku otkupa udjela.

Ulaganja u investicijske fondove nastala nakon 01.01.2016. godine podliježu poreznoj obvezi ukoliko se realizira dobitak (otkup udjela uz ostvareni prinos) u roku kraćem od tri godine. Ukoliko ulaganje traje duže od tri godine, realizirani dobitak je neoporeziv. Prilikom zamjene udjela u investicijskim fondovima pod upravljanjem društva Erste Asset Management ne obračunava se porez.

Svim klijentima bit će poslan pregled svih realiziranih transakcija tokom godine s ukupno ostvarenim kapitalnim dobicima i kapitalnim gubicima na zadnji dan poreznog razdoblja temeljem kojeg klijent sastavlja izvješće Poreznoj upravi te ispunjava svoje porezne obveze.

Dodatna pojašnjenja možete pronaći na stranicama Porezne uprave ili nas kontaktirati na broj telefona 072 37 29 00 ili e-mail erste-am@erste-am.hr.


S poštovanjem,
Erste Asset Management